Zasebnost

Osnove zaupnosti in varovanje zasebnostiDunamis Avto, Savo Simovski s.p. vaše osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve vašega naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalega, kar je povezano z naročilom in potrebno komunikacijo ter skladno z nameni, za katere ste nam podali vaše soglasje.

Pri nakupih zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Kupec lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani družbe Dunamis Avto, Savo Simovski s.p.. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Za podjetje Dunamis Avto, Savo Simovski s.p., spletno trgovino z avtodeli in dodatno opremo so vsi prejeti osebni podatki uporabnikov in kupcev Spletne trgovine Pocenideli.si, kot so: ime, pošštni naslov, elektronski naslov, telefonska številka zasebni in zaupni. Osebne podatke, katere nam posredujete ob registraciji, po elektronski pošti in telefonu, shranimo na varno mesto. Dostopni so le pooblaščenemu osebju oz. trgovcem, uporabljajo pa se izključno za tržženje naših izdelkov oz. v korist naših strank.

Zbiranje podatkovPri pregledovanju naše spletne strani vam je anonimnost zagotovljena. Osebnih podatkov ne zbiramo. Svoje osebne podatke, kot so ime, poštni naslov, elektronski naslov, telefonska številka, nam prostovoljno zaupate ob registraciji v naši spletni trgovini, zaradi korespondence, nakupa, ali sodelovanja v spletnih raziskavah, itd. Podjetje Dunamis Avto, Savo Simovski s.p. lahko zadržži elektronska sporočila, katera ste poslali spletni trgovini Pocenideli.si (info@pocenideli.si), jih pošlje vzdržževalcu spletne strani ali našim drugim sodelavcem, ki sodelujejo v spletni trgovini. Ta smejo biti na vpogled, vendar le za notranjo uporabo podjetja Dunamis Avto, Savo Simovski s.p. in za nenehno izboljševanje dela v celotnem podjetju. Podjetje Dunamis Avto, Savo Simovski s.p. dnevno analizira podatke o obiskanosti spletne trgovine Pocenideli.si, statistiko dnevnih obiskov, dnevno pobiranje določenih datotek, iz katere držažve je bil obiskovalec, ki je pobral datoteko. Zbrana statistika nam služži za izboljševanje uporabnosti in prijaznosti na sami strani, lahko pa jo posredujemo tudi tretjim osebam, toda tovrstna statistika ne vsebuje nobenih osebnih podatkov, saj nikakor ne služži v te namene.

Uporaba podatkovPodjetje Dunamis Avto, Savo Simovski s.p. lahko uporabi podatke, ki jih pridobi od uporabnikov za izvršitev storitve, za ugotavljanje zanimanja potrošnikov za določene izdelke ali da obvesti uporabnike o novostih v spletni trgovini. Tovrstne ponudbe lahko temeljijo na podatkih, pridobljenih v spletnih raziskavah, podatkih, ki prikazujejo nakupne preference, elektronski pošti, poslani na naslov info@pocenideli.si ali na spletno stran www.pocenideli.si. Vsi seznami osebnih podatkov naslovov, ki jih uporabimo, da vam pošljemo ponudbo izdelkov ali obvestila, so zbrani in vodeni pod strogimi pogoji, vpeljanimi ravno z namenom, da ščitimo varnost in zasebnost osebnih podatkov naših strank. Podjetje Dunamis Avto, Savo Simovski s.p. bo naredilo vse potrebno, da ugodi vsem zahtevam, da se odstranijo imena s tovrstnih seznamov.

RazkrivanjeZa podjetje Dunamis Avto, Savo Simovski s.p. so vsi vodeni individualni podatki uporabnikov in kupcev spletne trgovini Pocenideli.si strogo zaupni. Osebnih podatkov, ki jih zberemo na spletni strani, po elektronski pošti info@pocenideli.si ali po telefonu, ne razkrivamo tretjim osebam, razen če tako določa zakon. Podjetje Dunamis Avto, Savo Simovski s.p. ne prodaja, ne daje v najem in ne prenaša osebnih podatkov drugim organizacijam.

MladoletnikiPodjetje Dunamis Avto, Savo Simovski s.p. nima namena zbirati kakršnih koli podatkov, ki omogočajo identifikacijo (ime, naslov ali telefonska številka) mladoletnih oseb. Kjer bo primerno, bo podjetje Dunamis Avto, Savo Simovski s.p. posebej svetovalo mladoletnikom, naj na spletno stran ne posredujejo teh podatkov.

Pravica do dostopa do podatkovImate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke.
Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (gdpr@pocenideli.si) ali pisno po pošti.

Pravica do izbrisa ("Pravica do pozabe")Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo kot upravljavec obveznost vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:
obdelavi ugovarjate (glejte pravico do ugovora),
osebne podatke smo obdelali nezakonito,
osebne podatke moramo izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:
za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (gdpr@pocenideli.si) ali pisno po pošti. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do popravkaPravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.
Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
Če kot posameznik želite, da popravimo vaše osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (gdpr@pocenideli.si) ali pisno po pošti.

Pravica do ugovoraKer osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar je povezano s takim neposrednim trženjem.

Pravica do omejitve obdelavePravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru:
če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete vi sami,
ste vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Če boste zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko vaše osebne podatke le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le:
z vašo privolitvijo,
za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti.
Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko po elektronski pošti (gdpr@pocenideli.si) ali pisno po pošti zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.


Pravica do prenosljivostiPodatke, ki ste nam jih posredovali in ki smo jih zbrali pri vaši uporabi storitve, lahko prenesete. Podatke v prenosljivi obliki lahko zahtevate osebno na našem sedežu.

Pravica do pritožbe nadzornemu organuBrez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si
Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

Prostovoljna uporaba

Z uporabo spletne strani spletne trgovine Pocenideli.si sprejemate spletni protokol varovanja zasebnosti podjetja Dunamis Avto, Savo Simovski s.p.. Če se z izjavo o varstvu zasebnosti ne strinjate, vas prosimo, da spletne strani spletne trgovine Pocenideli.si ne uporabljate. Pridružžujemo si pravico, da po lastni presoji, kadarkoli spremenimo, prilagodimo, dodamo ali odvzamemo dele izjave. Prosimo vas, da občasno še kdaj pregledate vsebino izjave. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani spletne trgovine Pocenideli.si po vpeljavi sprememb pogojev v izjavi bo pomenila, da se s spremembami strinjate.

Trudili se bomo, da boste z našimi storitvami zadovoljni.

Naš uspeh je v profesionalnem in spoštljivem odnosu do strank. V primeru pripomb ali težav nas prosim brez oklevanja kontaktirajte in nam pomagajte biti še boljši.

Nazaj